ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA

Ovo su odgovori na pitanja koje najčešće dobijamo. Ukoliko se odgovor na Vaše pitanje ne nalazi na listi, u svakom trenutku možete nas možete kontaktirati putem mail-a, ili nas možete pozvati na telefon broj +381 21 639-19-33

DA LI KUPOVINOM U DEVOLIJU DOBIJAM GARANCIJU I OBEZBEĐEN SERVIS?

Odgovor: Naravno, garancija za svu opremu svih proizvođača je godinu dana. U   garantnom roku, ukoliko je došlo do kvara / oštećenja koje podleže uslovima garancije servis je besplatan. U slučaju da Vam je garancija istekla, u svakom momentu nam se možete obratiti i naši serviseri će Vam izaći u susret.

Garancija
Devoli doo garantuje za kvalitet svojih proizvoda.

Davalac garancije (proizvođač ili uvoznik), u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
Garantni rok počinje danom prodaje  uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica (detaljno regulisano garantnim listom). Prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

DA LI IMAM PRAVO NA REKLAMACIJU?

Odgovor: Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja (nov proizvod) – Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad  konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.
 2. Reklamacija u  garantnom roku – Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
  U tom slučaju, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju, potrebno je da:

 • reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu
 • da podnesete na uvid original garantnog lista i fakturu / fiskalni račun
 • da date opis neispravnosti
 • nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.
GDE MOGU DA VIDIM PROIZVODE KOJE NUDITE?

Odgovor: U našem prodajnom objektu izloženi su neki od najprodavanijih uređaja iz naše ponude, ali ne i svi uređaji. Ukoliko planirate da vidite neki od uređaja molimo da proverite telefonom ili putem maila da li je uređaj izložen u prodajnom objektu.

Proizvode možete videti u izložbenom salonu u Novom Sadu, u ulici Futoški put br. 51.

ZA KOJE VREME ĆU DOBITI NARUČENE PROIZVODE?

Odgovor: Ukoliko nemamo robu u salonu na stanju, sva poručena roba stigne za 10-15 radnih dana. Samo u slučaju da eventualno proizvođači nemaju robu na stanju, roba stigne za do mesec dana. Retko kada se dese situacije da dođe do dužeg čekanja. Samo u iznimnim situacijama, kada su specifične nabavke u pitanju, odnosno nabavke specifičnih, ručno rađenih proizvoda, isporuka u tom slučaju može biti i do 4 do 5 nedelja, retko kada duže od toga.

KOJI SU NAČINI PLAĆANJA?

Odgovor: Prilikom naručivanja možete izabrati sledeće načine plaćanja.
Imate tri mogućnosti:

 1. Gotovinom.
 2. Platnom karticom.
 3. Preko računa, avansno.

postavite pitanje