Le Pâtissier

Naša stručnost u oblasti konvekcionih peći predstavlja 40 godina iskustva u dizajniranju, proizvodnji i upotrebi za proizvode koji se razlikuju u pripremi širom sveta. Performanse i potrošnja energije su usklađeni kako bi se pripremila hrana koja odgovara očekivanjima zahtevnog profesionalca. Korišćenje energije sa najboljom efikasnošću i najmanjom mogućom potrošnjom ključni je faktor kod izbora najbolje peći. Kvalitet ventilacione peći Eurofours uvek definiše kvalitet upotrebljenih materijala i komponenata, kao i dizajn koji prevazilazi mogućnosti koje se od njega očekuju.